Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Στoυ βράχου το ράγισμα


Θα μπορούσα να ζω

στης φλόγας την άνθιση,

σαν ο ήλιος μεθά

των ρόδων την άνοιξη...Θα μπορούσα να ζω

στoυ βράχου το ράγισμα,

στων φτερών των πουλιών

το πρώτο πλατάγισμα...Θα μπορούσα να ζω

στων άστρων τα δάκρυα,

στου μονάχου ουρανού

μια απόμερη άκρια....